News

Samprajani Rout's ISCAS 2017 paper among top papers of the conference

ISCAS 2017 paper No. 1849, entitled “Structured Electronic Design of High-Pass ΣΔ Converters and Their Application to Cardiac Signal Acquisition” has been selected as one of the top contributions to the conference and an extended version of the paper has been invited for the TBioCAS Special Issue on ISCAS 2017. Authors of the paper are Samprajani Rout and Wouter Serdijn (Section Bioelectronics)

Abstract of the paper:

Achieving an accurate sub-Hz high-pass (HP) cutoff frequency and simultaneously a high accuracy of the transfer function is a challenge in the implementation of analog-to-digital converters for biomedical ExG signals. A structured electronic design approach based on state-space forms is proposed to develop HP modulators targeting high accuracy of the HP cutoff frequency and good linearity. Intermediate transfer functions are mathematically evaluated to compare the proposed HP Sigma-Delta topologies with respect to dynamic range. Finally, to illustrate the design method, an orthonormal HP Sigma-Delta modulator is designed to be implemented in 0.18 um technology which achieves a linearity of 12 bits.

News

Objectief en gericht behandelen van patiënten met elektroceutica

Medici grijpen vaak naar farmaceutische middelen om een kwaal bij een patiënt te verhelpen. De elektronische tegenhanger werkt in sommige gevallen echter beter. Langzaam wint deze techniek terrein zoals bij behandelingen voor het syndroom van Tourette, epilepsie en oorsuizen. Elektroceutica, een medische toepassing van bio-elektronica. Klein, flexibel en intelligent. Artikel in EngineersOnline.nl, over een presentatie van prof. dr. ir. Wouter Serdijn, hoogleraar bio-elektronica aan de Technische Unversiteit Delft.

KNAW chooses Kofi Makinwa

Prof. Dr. Kofi Makinwa is selected as a new member of The Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW).

Slimme sensor die energie uit de lucht plukt, heeft eindeloos veel toepassingsmogelijkheden

Begin oktober gingen ze in het kader van een pilot het asfalt in: slimme sensoren die de temperatuur in het wegdek meten, zodat onder andere veel gerichter en efficiënter tegen gladheid kan worden gestrooid. De innovatie werd mede mogelijk gemaakt door de sectie Bioelectronics binnen de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft die zich volgens hoogleraar Wouter Serdijn vooral bezig houdt met…de elektronische behandeling van aandoeningen in het menselijk lichaam.

Maakt bio-elektronica medicijnen overbodig?

Artikel van ir. Jim Heirbaut in De Ingenieur, d. 9 april 2018, over dat sommige reumapatiënten minder last van ontstekingen in hun gewrichten hebben als er onschuldige stroompulsjes worden losgelaten op de zenuwbundel in hun hals. Met daarin een bijdrage van Wouter Serdijn, hoogleraar bioelektronica aan de TU Delft.

How Master student Alberto contributes to impact

Master student Alberto Gancedo from Spain got the opportunity, via Delft University Fund, to start his Master’s programme Microelectronics at TU Delft in September 2017. Besides studying, he is also working on his own project ‘Amplitude-integrated EEG measurement system (aEEG)’. Alberto’s goal: to develop a small, portable and cheap monitoring device to detect babies unusual brain activity directly after birth.